Module truyền thông RS422/485 PLC Mitsubishi QJ71C24N-R4

Card giao tiếp máy tính QJ71C24N-R4
Cổng giao tiếp: RS422/RS485
Phương thức giao tiếp: Full duplex/ half duplex
Kiểu dữ liệu : 1 start bit, 7 hay 8 data bits, 1 hay 0 parity bit , 1 hay 2 stop bit
Số lượng ngõ vào/ ngõ ra : 32
Khối lượng (kg ): 0.2
Kích cỡ (W x H x D) (mm):27.4 x 98 x 90