PLC Mitsubishi dòng Q Q06HCPU

Base:Q38B

Power: Q61P

CPU: Q06HCPU

Input: QX42 x 1pcs

Output: QY42P x 2pcs

Truyền thông: QJ71C24-R2 x 1pcs

CC Link: QJ61BT11N

Xx:Japan. Mới 90% (nguyên zin)

BH 6T.