PLC Mitsubishi Q06HCPU

  • PLC Q06HCPU-A
  • Điện áp cung cấp: 100-240 VDC
  • Dung lượng chương trình: 60 ksteps
  • Số I/O tích hợp sẵn: 4096
  • Mở rộng I/O tối đa: 8192
  • Timer: 512
  • Counter: 512
  • Cổng truyền thông: RS232, USB