Hiển thị tất cả 11 kết quả

Thiết bị tự động H3

PLC Omron

Thiết bị H3 cung cấp PLC Omron, hàng chính hãng, giá hợp lý, bảo hành tốt, dịch dụ tận tình.

Hỗ trợ cáp lập trình, cáp kết nối HMI.

Hỗ trợ phần mềm lập trình, hỗ trợ kỹ thuật.

Hỗ trợ sữa chửa tủ điều khiển, thiết kế lắp đặt tủ điều khiển theo yêu cầu.

Các loại series sản phẩm chúng tôi cung cấp:

CPM, CP1E, CP1L, CP1H, CS, CJ, CQ.