Hướng dẫn Unlock PLC Mitsubishi Q Series bằng Excel

Hướng dẫn Unlock PLC Mitsubishi Q Series.

PLC Mitsubishi  Q Series, hiện nay được được sử dụng rất rộng rải bởi nhiều đặc điểm nổi trội.

Trong quá trình sử dụng, vận hành, sữa chữa và thay thế, có khi chúng ta cần Upload và Download chương trình.

Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp, PLC được đặt Password. Khi đó, chúng ta phải biết Pass để can thiêp, nếu không, chúng ta phải có phần mềm đọc Pass chuyên cho dòng Q. Để có phần mềm này, chúng ta phải mất một phần chi phí.

Hôm nay, Thiết bị H3 sẽ hướng dẫn các bạn đọc Pass PLC Mitsubishi Q Series hoàn toàn miễn phí bàng Excel.

Các bạn tham khảo Video này:

Read Password PLC Mitsu Q Series

Hướng dẫn đọc Password PLC Mitsubishi bằng Excel

 

Mã gửi xuống PLC (Code sent to the PLC)

 

2 thoughts on “Hướng dẫn Unlock PLC Mitsubishi Q Series bằng Excel

    • Thiết Bị H3 says:

      The code sent to the PLC is already above, RS232 Port communication software, you can use “Hyper terminal”, or you can do it in Excel as 2nd Video. Thank you!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *