Module Ethernet PLC Mitsubishi QJ71E71-100

Tốc độ truyền :  100Mbps(10BASE-TX).

10Mbps ( 10BASE-T).

– Phương pháp truyền : Base band

– chuẩn đường truyền : 10BASE-TX, 10BASE-T.

– khoảng cách tối đa trên từng phân đoạn : 100m.

– Số node/ connection tối đa : Tối đa 2 tầng( 10BASE-TX)

Tối đa 4 tầng( 10BASE-T)

– Số kết nối tương thích cho phép : 16 kết nối.

– Bộ nhớ cố định : 1KW x 16.

– Bộ nhớ ngẫu nhiên : 6KW x 1

– Bộ nhớ E-mail ( file đính kèm) : 6KW x 1.

– Bộ nhớ E-mail ( Main text) : 960W x 1.

– Số I/O : 32 points/1 slot.

– với điện áp 5V dòng điện tiêu hao bên trong : 0.6A.

– Kích thước : 98(H) x 27.4 (W) x 90 (D) mm.

– Khối lượng : 0.11kg.