Module Điều Khiển Vị Trí PLC Mitsubishi QD75M4

Điều khiển 4 trục bằng phương thức mạng truyền thông SSCNET III.

Xuất xứ: Japan, chính hãng.Mới 95%.

Nhà sản xuất: MITSUBISHI – JAPAN

BH: 6T