Module truyền thông PLC Mitsubishi QJ71C24N-R2

– Loại: Mô-đun mạng

– Mô tả: QJ71C24N RS-232: 2 kênh, tổng tốc độ truyền tải 2 kênh: 230.4 kbps

– Kích thước(HxWxD): 98×27.4x90mm

– Nhà sản xuất: Mitsubishi-Japan

BH: 6T