PLC Mitsubishi Q01CPU

– Dung lượng chương trình: 14 k
– Bộ nhớ chương trình: 94 KB
– Số I/O tích hợp sẵn: 1024
– Số I/O tối đa có thể mở rộng: 2048
– Cổng truyền thông: RS232
– Timer: 512
– Counter: 512
– Kích cỡ (W x H x D)mm: 27.4 x 98 x 89.3