Module High Speed Counter PLC Mitsubishi QD62

  • Đầu vào bộ đếm   : 02
  • Mức tín hiệu           : 5 /12 / 24 VDC (2– 5 mA)
  • Tần số đếm tối đa :     (kHz): 200
  • Tôc độ đếm tối đa :   1-Phase Input kHz: 200 hay 100
  •                                        2-Phase Input kHz: 200 hay 100
  • Khoảng đếm: 31 bits +sign (binary), -2147483648 – +2147483647
  • Điện áp/dòng điện ngõ vào: 5 / 12 / 24 VDC, 2 – 5 mA
  • Số lượng ngõ ra/vào    : 16
  • Khối lượng (kg)             : 0.11